Palivové aditíva a ich vlastnosti

    Palivové aditíva a ich vlastnosti

    stanadyne_additive_group

    Moderné, výkonné a presné palivové systémy vznetových motorov posledných rokov, robia súčasné automobily výkonnejšími, kultivovanejšími, úspornejšími a ohľaduplnejšími k životnému prostrediu. Na druhej strane, zavádzanie čoraz precíznejších systémov manažmentu dávkovania paliva, zvyšuje ich zraniteľnosť v podobe extrémnej citlivosti na znečistenie a kvalitu použitej nafty.

    Napriek faktu, že palivá opúšťajúce rafinérie sú na vysokej úrovni, do nádrže zákazníka sa nie vždy dostanú v pôvodnej kvalite. Príčinou býva jeho znehodnotenie v distribučnom reťazci na ceste k zákazníkovi. Svoj podiel na tom majú prepravné spoločnosti i prevádzkovatelia samotných čerpacích staníc. Najväčšou hrozbou sú v tomto smere malé súkromné stanice a tzv. „dvorové“ čerpacie stanice. Ich majitelia nie vždy dbajú na dodržiavanie základných požiadaviek odborného prevádzkovania stanice v rozsahu akom im to stanovuje zákon. Výsledkom tak býva mechanicky, chemicky či dokonca biologicky kontaminované palivo „striehnúce“ na svoju obeť- motoristu. Zmierniť negatívne dopady na prevádzku palivovej sústavy po načerpaní kontaminovanej nafty umožňujú chemické prípravky nazývané palivové aditíva. Zároveň ponúkajú možnosť individuálneho prispôsobenia vlastností paliva konkrétnym prevádzkovým podmienkam motora, resp. prevládajúcemu režimu prevádzky automobilu.

    Vo všeobecnosti možno palivové aditíva pre individuálnu úpravu nafty definovať ako chemické prípravky určené na posilnenie alebo naopak potlačenie niektorej prirodzenej vlastnosti paliva. Cieľom je optimalizovať vlastnosti paliva pre konkrétne prevádzkové podmienky tak, aby bola zabezpečená okamžitá prevádzkyschopnosť vozidla, minimálna poruchovosť a dlhá životnosť prvkov palivovej sústavy motora. Pre tieto účely je na trhu k dispozícii celá rada letných, zimných i celoročných palivových prípravkov zo skupiny monofunkčných (špecializovaných) alebo multifunkčných (univerzálnych) aditív . Medzi najčastejšie upravované parametre nafty formou individuálnej aplikácie zušlachťujúcich chemických prípravkov, patria: